גגונים ופרגולות בחדרה. צילום ארכיון: לירן טטרו

ב1.1.19 נכנס לתוקפו חוק חדש אשר מעניק פטור מארנונה על פרגולות בשטחי הבתים בערים וביישובים. בעוד החוק היה אמור להיכנס כבר לתוקפו ולחול גם בחדרה, בעיר טרם הרגישו התושבים את הקיזוז עבור הפרגולות שבחצרותיהם. בעירייה אומרים החודש כי פנייה בנושא נעשתה למשרד הפנים להבהרת החוק החדש.

רונן הילף מסיעת 'מחוברים' (אופוזיציה) הגיש ב- 13.2 שאילתא בנושא לראש העירייה, וטוען כי לא קיבל עליה מענה - וכמובן גם לא התושבים. "עד עתה לא ניתנה תשובה לתושבים על משמעות החוק ברמה העירונית ומה סטטוס הגביה על פי חוק זה", אמרו בסיעה."החוק בדבר פטור מארנונה על פרגולות עבר סופית באישור הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה תיקון מספר 17 מיום 16/7/2018. החוק נכנס לתוקפו ב- 1/1/2019".

רונן הילף מסיעת מחוברים. צילום: עצמי

רונן הילף אמר ל'מיינט חדרה': "מעל חודשיים שאני מבקש מהמחלקות המקצועיות וראש העירייה שיפרסמו את משמעות החוק וסטטוס הגביה, לא ייתכן שחוק שנכנס לתוקפו ב-1/1/2019 לא מקבל התייחסות כשהחוק כבר 4 חודשים בתוקף, היה לראש העירייה והמחלקות המקצועיות מעל ל-5 חודשים מאז שהצעת חוק ההסדרים עברה ביולי 2018, להיערך בהתאם ולהוציא הודעה מסודרת בנושא לתושבים".

מעיריית חדרה נמסר: "מאחר וקיימת אי בהירות בנושא, וישנן פרשנויות לכאן ולכאן לעניין תחולת התיקון בעיריית חדרה, הן לאור הוראות צו הארנונה של העירייה והן לאור המצב העובדתי הנהוג, לעניין חיוב פרגולות בארנונה ערב התיקון, פנתה העירייה לעו"ד אורית מלמד מהלשכה המשפטית במשרד הפנים, האמונה על הנושא, בבקשה לקבלת הבהרה, וזו טרם השיבה. עם קבלת תשובה נגבש עמדתנו ללא דיחוי".