בשורה לבעלי הפרגולות בחדרה: משרד הפנים השיב לעיריית חדרה שהפרשנות בנושא החוק אינה חד משמעית ועל פי צו הארנונה בעיר -  פרגולות שאינן מקורות אינן מחוייבות בארנונה.

על כן, ניתן לפטור תושבים שיש להם פרגולה שיש לה גג פלסטיק שקוף, אין לה יותר משני קירות, אינה משמשת למגורים או למחסן וששטח המרווחים הפתוחים בגג לפחות 40%  משטח הגג.

גגונים ופרגולות בחדרה. צילום ארכיון: לירן טטרו

בתחילת שנת 2019 עלתה בועדת הכספים העירונית על ידי יו"ר הועדה גבריאל סרוסי, סוגיית חוק פטור ארנונה על פרגולות. בהמשך לדיון בועדת הכספים בפברואר, הגישו חברי סיעת זהות יהודית מלכיאל אלבז וגבריאל סרוסי הצעה לסדר.

קראו גם >> סחבת בע"מ: מה קורה עם פטור מארנונה על פרגולות בחדרה?

זאת במטרה לדון על החלת החוק שעבר בכנסת הפוטר תושבים מתשלום ארנונה על פרגולות שיש להן גג מפלסטיק שקוף. בהמשך נודע כי בחלק מהערים בישראל יכולים להחיל את החוק ובחלקן לא ניתן לעשות זאת, כאשר הדבר תלוי בהתנהלות הקיימת לגבי הפרגולות ובניסוח הנושא בצו הארנונה הקיים. 

 לאחר שראש עיריית חדרה ביקש לבחון את הנושא לעומק נעשתה פנייה למשרד הפנים בנושא ובימים האחרונים, לאחר תקופה לא קצרה, הגיעה התשובה.

"פרשנות החוק אל מול פרשנות צו הארנונה של עיריית חדרה לא היתה חד משמעית והמחלקה המשפטית של העירייה ביקשה חוות דעת ממשרד הפנים על מנת להביא את הפרשנות לחברי הנהלת העיר", מסרו בזהות.

גבריאל סרוסי | צילום: פרטי

"משרד הפנים השיב שהפרשנות אינה חד משמעית לגבי חדרה, אבל על פי צו הארנונה בחדרה ניתן לפטור תושבים שיש להם פרגולה עם גג פלסטיק שקוף מתשלום, בהתאם להוראות החוק והסייגים בנושא".

בהמשך לכך, עלה הנושא בישיבת הנהלת העיר  והוחלט להחיל את החוק  לטובת התושבים. ראש העיר הנחה את ועדת הכספים לגבש הנחיות לגבי החוק, אופן הפרסום לציבור, הדרך להצהיר  ולבקש פטור מארנונה על פרגולות ועוד.

בישיבת ועדת הכספים  האחרונה  גובשו ההנחיות בועדת הכספים  ויו"ר הועדה גבריאל סרוסי  ביקש  מהגזבר ומהיועצת המשפטית  לצאת בפרסום לציבור וליהערך להחלת החוק.

סרוסי ציין השבוע: "אני שמח מאוד שהפטור מארנונה לתושבי חדרה יחול רטרואקטיבית מה-1 לינואר 2019. תושבים שיוכיחו כי עמדו בקריטריונים יקבלו זיכוי כספי  על  חיובי העבר. חשוב להדגיש -  התושב יצטרך להוכיח שהפרגולה עומדת בקריטריונים של החוק על מנת לקבל את הפטור מארנונה".